Test NIFTY® pro Katowice GDZIE wykonasz badanie w Katowicach? Przeskocz do treści

Test NIFTY pro Katowice – gdzie zrobić badanie?

test nifty pro katowice, test nifty katowice

Test NIFTY pro w Katowicach – gdzie wykonać najszersze badanie NIFTY z ubezpieczeniem? Sprawdź adresy placówek, gdzie w szybkim terminie można umówić NIFTY pro w Katowicach i jaka jest cena badania.

Spis treści – najważniejsze informacje:

 1. Test NIFTY pro w Katowicach – adresy punktów pobrań, wizyty domowe i rejestracja
 2. Test NIFTY pro Katowice – cena
 3. Test NIFTY pro Katowice – informacje o badaniu

Test NIFTY pro Katowice – punkt pobrań, wizyty domowe i rejestracja

Test NIFTY pro w Katowicach możesz umówić w punktach pobrań testDNA Laboratorium oraz w domu. Tutaj zrobisz test NIFTY pro w szybkim terminie i z konsultacją wyniku pozytywnego z lekarzem genetykiem w cenie badania.

Rejestracja
Tel.: (32) 445 02 61 (7 dni w tygodniu)
Rejestracja online
Na stronie: badanienifty.pl
Dostępne są szybkie terminy
Nawet w dniu umówienia!
Adresy:
 • ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katowice – główna siedziba testDNA Laboratorium
 • ul. Wiosny Ludów 24, Katowice
 • ul. Witosa 21 Katowice
 • ul. Radockiego 282, Katowice

Sprawdź lokalizację punktu pobrań NIFTY pro, siedziby głównej testDNA w Katowicach:

Autoryzowany punkt pobrań NIFTY pro w Katowicach obsługuje też inne lokalizacje: Katowice, Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Górnicza i inne lokalizacje.

Wizyty domowe NIFTY pro w Katowicach

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Katowicach i w okol­i­cy w cenie badania. Zadzwoń i zapytaj o wizytę domową: tel. (32) 445 02 61.

Test NIFTY pro Katowice – cena badania

Cena testu NIFTY pro w Katowicach wynosi 2397,- i zawiera:

 • Pobranie próbki w domu pacjentki lub w placówce medycznej
 • Konsultację z lekarzem genetykiem w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (nieprawidłowego)
 • Zwrot kosztów przeprowadzonych badań diagnostycznych (w tym m. in. amniopunkcja, FISH, analiza mikromacierzy chromosomów) do kwoty 2600 zł* – w sytuacji, gdy otrzymany wynik jest nieprawidłowy, zaleca się wykonanie badań diagnostycznych.
 • Ubezpieczenie wyniku na wypadek wydania wyniku fałszywie negatywnego (odszkodowanie do 210 000 zł*).
 • Wynik w języku polskim i/lub angielskim – dostępny jest w panelu online w 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbek do laboratorium (transport trwa 1-2 dni robocze; to jest czas maksymalny, często wynik dostępny jest szybciej).
 • Ponowne pobranie próbki jeśli będzie wymagana (są to rzadkie sytuacje).
 • Wynik wygodnie online w bezpiecznym Panelu Pacjenta.

Dostępne są raty i płatności odroczone (P24NOW)

Rejestracja
Tel.: (32) 445 02 61 (7 dni w tygodniu)
Rejestracja online
Na stronie: badanienifty.pl
Dostępne są szybkie terminy
Nawet w dniu umówienia!

nifty pro opinie

Dlaczego warto test NIFTY pro warto zrobić w testDNA Laboratorium?

 • Autoryzowane punkty pobrań NIFTY pro – wybierając autoryzowaną placówkę masz pewność, że wykonasz oryginalny test NIFTY PRO z pełnym ubezpieczeniem (test wykonywany w laboratorium BGI).
 • Szybkie terminy pobrania próbki, nawet w dniu umówienia badania.
 • Pobranie próbki w domu lub w placówce, bez dodatkowych opłat (również wizyta domowa w cenie badania)
 • Możliwość płatności w ratach, płatności odroczone (P24NOW, PayPo).
 • Konsultacja z lekarzem genetykiem w cenie badania w przypadku wyniku pozytywnego.
 • Wynik od razu udostępniany online, bez konieczności dojazdu do placówki.
 • Bezpłatne konsultacje 7 dni w tygodniu – jesteśmy dostępni pod telefonem codziennie, również w weekendy i w święta
 • Pozytywne opinie Mam

Test NIFTY pro Katowice – informacje o badaniu

Jak przygotować się do testu NIFTY pro?

Przed badaniem można zjeść posiłek, nie trzeba być na czczo. Zalecane jest spożywanie płynów (nawodnienie organizmy pozwala przygotować krew do badania).

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

nifty pro korzyści

Dla spokojnej ciąży

 • Wysoka czułość – ponad 99% dla trisomii 21.
 • Pon­ad 9 000 000 testów NIFTY wykonanych na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
 • <0,05% wyników fałszy­wie dodat­nich dzięki czemu mniej mam mających zdrowe dziecko jest kierowanych na amniopunkcję.
 • Jedyny niein­wazyjny test pre­na­talny z ubezpieczeniem wyniku.
 • Sze­ro­ki zakres badania – łącznie obejmuje aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych.
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

 Szybki wynik

 • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej).
 • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any on-line, bez koniecznoś­ci dojazdu do placówki.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży.
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w tym samym dniu.

 Bezpieczeństwo

 • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi, które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99% dla trisomii 21.). Bez ryzy­ka poronienia.
 • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych.


test nifty pro rejestracja

.


Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl | Zdjęcie: lena Root/123rf.com

Nasi partnerzy