Test NIFTY pro MAZOWIECKIE - GDZIE zrobić? LISTA placówek Przeskocz do treści

Test NIFTY MAZOWIECKIE

testdnaTest NIFTY pro w województwie MAZOWIECKIM dostępny jest w autoryzowanych placówkach testDNA. 

Listę lokalizacji gdzie zrobisz test NIFTY pro w mazowieckiem oraz informacje o wizytach domowych znajdziesz w poniższym artykule.

Spis treści:

 1. Test NIFTY pro MAZOWIECKIE – wizyty domowe
 2. Gdzie zrobić test NIFTY pro w województwie mazowieckim – autoryzowane punkty pobrań

Test NIFTY pro MAZOWIECKIE – wizyty domowe

Test NIFTY pro można umówić w domu na terenie całego województwa mazowieckiego. Wystarczy skontaktować się z laboratorium i ustalić termin, wówczas personel medyczny przyjeżdża pod wskazany adres. Na miejscu pobiera krew do badania i pomaga wypełnić dokumenty. Wynik testu NIFTY pro jest udostępniany online,  całe badanie można więc zrobić bez wychodzenia z domu. Dostępne są szybkie terminy badań, również w dniu umówienia.

Gdzie zrobić test NIFTY pro na województwo mazowieckie – autoryzowane punkty pobrań

Autoryzowane punkty pobrań NIFTY pro w MAZOWIECKIEM są w następujących miastach:

 • Test NIFTY pro Ciechanów
 • Test NIFTY pro Garwolin
 • Test NIFTY pro Grójec
 • Test NIFTY pro Kozienice
 • Test NIFTY pro Legionowo
 • Test NIFTY pro Ostrołęka
 • Test NIFTY pro Płock
 • Test NIFTY pro Płońsk
 • Test NIFTY pro Radom
 • Test NIFTY pro Siedlce
 • Test NIFTY pro Warszawa

test nifty pro

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

 Pewność i spokój

 • Wysoka czułość badania NIFTY pro (pon­ad 99% dla trisomii 21.)
 • Pon­ad 6 000 000 testów NIFTY wykonanych na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
 • <0,05% wyników fałszy­wie dodat­nich.
 • Jedyny niein­wazyjny test pre­na­talny z ubezpieczeniem wyniku.
 • Sze­ro­ki zakres badania – łącznie obejmuje aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych.
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

 Szybki wynik

 • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej).
 • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any online, bez koniecznoś­ci dojazdu do placówki.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży.
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w tym samym dniu.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny w całej Polsce w placówkach medy­cznych i w domu – pobranie prób­ki jest w cenie bada­nia.

 Bezpieczeństwo

 • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi, które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99% dla trisomii 21.). Bez ryzy­ka poronienia.
 • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jest w cenie bada­nia.
 • Wspar­cie kon­sul­tan­tów – bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.

Dowiedz się więcej o NIFTY pro w naszym serwisie:

Zobacz też:


Aktualizacja: 9 lutego 2021 r. | Autor: prekoncepcja.pl | Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl | Zdjęcie: pixabay.com

Rate this post
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Nasi partnerzy