Test NIFTY pro Poznań - punkt pobrań i wizyty domowe w Poznaniu Przeskocz do treści

Test NIFTY pro Poznań

test nifty pro poznan, test nifty poznan

Test NIFTY pro w Poznaniu – autoryzowane punkty pobrań i wizyty domowe

testdnaSpis treści:

 1. Test NIFTY pro w Poznaniu – adresy punktów pobrań i rejestracja
 2. Test NIFTY pro Poznań – cena
 3. Test NIFTY pro Poznań – informacje o badaniu

Test NIFTY pro Poznań – punkty pobrań i rejestracja

 • Adres: ul. Braniewska 20, 60-454 Poznań
 • Adres: ul. Kutrzeby 16g/116, 61-719 Poznań
 • Adres: ul. Dąbrowskiego 75 lok 7 i 8 60-523 Poznań
 • Tele­fon: (61) 279 41 03 (rejestracja telefoniczna czynna 7 dni w tygodniu)

Wizyty domowe w Poznaniu

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia NIFTY pro. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Poznaniu i w okol­i­cy w cenie badania.

Test NIFTY pro Poznań – cena badania

test nifty pro

Test NIFTY pro Poznań – informacje o badaniu

Jak przygotować się do testu NIFTY pro?

Przed badaniem można zjeść posiłek, nie trzeba być na czczo. Zalecane jest spożywanie płynów (nawodnienie organizmu pozwala przygotować krew do badania).

Przeczytaj więcej o teście NIFTY pro w serwisie prekoncepcja.pl: Test NIFTY pro – na czym polega?

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

Pewność i spokój

 • Czułość badania NIFTY pro pon­ad 99%.
 • Pon­ad 5 000 000 testów NIFTY wykonanych na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
 • <0,1% wyników fałszy­wie dodat­nich.
 • Jedyny niein­wazyjny test pre­na­talny z ubezpieczeniem wyniku.
 • Sze­ro­ki zakres badania – łącznie obejmuje aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych.
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

Szybki wynik

 • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej).
 • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any on-line, bez koniecznoś­ci dojazdu do placówki.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży.
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w tym samym dniu.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny w całej Polsce w placówkach medy­cznych i w domu – pobranie prób­ki jest w cenie bada­nia.

Bezpieczeństwo

 • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi (badanie wolnego płodowego DNA), które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99%). Bez ryzy­ka poronienia.
 • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jest w cenie bada­nia.
 • Wspar­cie kon­sul­tan­tów – bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.

test nifty pro rejestracja


Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl | Zdjęcie: lena Root/123rf.com

Nasi partnerzy