Prawa w ciąży – jak możesz korzystać z opieki zdrowotnej Przeskocz do treści

Prawa w ciąży – jak możesz korzystać z opieki zdrowotnej

Czy  wiesz, jakie prawa przysługują Ci w ciąży? Oto najważniejsze z nich.

Prawo do darmowej opieki medycznej

Nawet wtedy, gdy nie jesteś ubezpieczona. Bezpłatna opieka zdrowotna – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – przysługuje Ci przez całą ciążę oraz do 6 tygodni po porodzie. Dlaczego?
Zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji RP: „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”.

Art. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi również: „Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo […] osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu”.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (art. 18 ust. 2) wprowadza zapis: „Kobiety w ciąży […] mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach”.

Aby skorzystać z tych uprawnień, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego ciążę (od lekarza) i dokumentu tożsamości, a jeśli jest potrzebne – również skierowania.

Prawo do wizyt lekarskich tego samego dnia lub w ciągu 7 dni roboczych

Świadczenie opieki zdrowotnej powinno być udzielone tego samego dnia. Jeśli to nie jest możliwe – poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. ginekolog, kardiolog, endokrynolog) musi być udzielone najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

Prawo do ustalenia planu opieki przedporodowej i porodu

Osoba, która sprawuje nad Tobą opiekę (lekarz, położna), powinna ustalić z Tobą plan wszystkich badań czy zabiegów, które będą wykonywane. Dowiesz się również, czy kwalifikujesz się do realizacji badań prenatalnych w ramach NFZ. Ten plan może być oczywiście modyfikowany w zależności od stanu Twojego zdrowia. Plan porodu określa natomiast, na co się zgadzasz i czego oczekujesz. Pamiętaj również, że przy porodzie może towarzyszyć Ci bliska osoba.

Oceń artykuł
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasi partnerzy