Krew pępowinowa Przeskocz do treści

Krew pępowinowa

Czym jest krew pępowinowa, Do czego jest potrzebna krew pępowinowa, Jak wygląda bankowanie krwi pępowinowej, Czy są jakieś alternatywy do bankowania krwi pępowinowejNarodziny dziecka jest ważnym wydarzeniem w życiu młodych ludzi. W takiej sytuacji zasadne jest myślenie o przyszłości – zarówno noworodka jak i innych. Jednym z nowych sposobów zapewnienia sobie większej różnorodności typów terapii w razie wystąpienia chorób w przyszłości jest pobranie krwi pępowinowej, która może służyć jako źródło komórek macierzystych. Są one wykorzystywane w terapii rozrostów nowotworowych jak i innych dolegliwości.

Czym jest krew pępowinowa?
Do czego jest potrzebna krew pępowinowa?
Jak wygląda bankowanie krwi pępowinowej?
Czy są jakieś alternatywy do bankowania krwi pępowinowej?

Czym jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa to krew pozostała w przewodzie łączącym płód z matką i łożysku po porodzie dziecka i oddzieleniu go od pępowiny. Do niedawna była traktowana jako odpad medyczny i poddawana utylizacji. Badania z przed lat wskazały, że krew pępowinowa jest bogatym źródłem komórek macierzystych. Możemy je podzielić na kilka grup ze względu na zdolność do różnicowania:

totipotencjalne – we wszystkie typy komórek tworzących ludzki organizm
pluripotencjalne – w każdy typ komórki z wyjątkiem struktury łożyska
multipotencjalne -w kilka rodzajów o zbliżonych właściwościach (do nich należą komórki macierzyste z krwi pępowinowej)
unipotencjalne – w jeden typ

Do czego jest potrzebna krew pępowinowa?

Krew pępowinowa po narodzinach dziecka jest właściwie zbędna, dlatego tak ważne było odkrycie sposobu jej wykorzystania w leczeniu wielu chorób przewlekłych (pacjentów zgodnych antygenowo z materiałem).

Jak wygląda bankowanie krwi pępowinowej?

Krew pępowinową można magazynować właściwie bezterminowo, jeśli zostaną zachowane wszelkie procedury bezpieczeństwa. Warto to nadmienić, iż pomimo przechowywania materiał nie traci żadnych właściwości. W laboratoriach komórki macierzyste z krwi pępowinowe umieszczane są w specjalnych workach mrożeniowych, które umieszcza się w kasetach, a te w pojemnikach z ciekłym azotem.

Czy są jakieś alternatywy do bankowania krwi pępowinowej?

Alternatywą dla krwi pępowinowej jest sprawdzone od lat pobieranie szpiku kostnego, który również jest źródłem komórek macierzystych. Różnica jest jednak ogromna pod względem łatwości dobierania biorców, bezpieczeństwa procedury pobierania, zdolności do namnażania oraz ryzyka przeniesienia zakażenia na korzyść materiału poporodowego.

Nasi partnerzy